Rundt vannet.

Her er alle utgaver og alle enkeltartikler av "Rundt vannet" samlet fortløpende fra den første utgaven i 2004 og fram til idag. Alle artikler og utgaver unntatt de siste to bøkene, kan fritt lastes ned / leses fra denne nettsiden. Vi gjør oppmerksom på at artiklene er noe omredigert i forhold til artiklene som finnes i bladutgaven.

De siste to års utgaver kan kjøpes. De koster NOK 200 for 2019 års utgave, og NOK 250 for årets utgave.

Alle de publiserte utgavene kan fritt benyttes så lenge kilde og forfatter oppgis.
Alle tilbakemeldinger om stoffet vil bli satt stor pris på, særlig om det blir benyttet i andre sammenhenger!: histlag@online.no

 
Nummer fra 2004
Artikler i bladet Forfattere
rv1

1

Minner fra oppveksten i Låveveien i 1920 – 30 årene
En merkelig opplevelse
Historien om Rudolf Abel
Mortefiske i Østensjøbekken
Prosjektet ”Lokalhistoriske bilder”
LURENGRIM, - eller kaffeposen som ble vekk
Et par gamle postkort
Østensjø Historielag i 2004

Ruth Benum
Kjersti Sandbraaten
Knut Jacobsen
Frode Jacobsen
Inger Kjærnes
Frode Jacobsen
Redaktøren
Redaktøren

rv2

2

Høyenhall fabrikker – et viktig stykke norsk industrihistorie
Nytt om lokalhistoriske bilder
Minner fra min 'barndoms dal' Nordre Skøyen
Litt om høstens program
Jernbanen 150 år – veterantog på Bryn
Et par gamle Bryn-bilder
Lokalhistorisk kryssord

Bjørn Lilleeng
Inger Kjærnes
Gerd Marie Skarderud
Bjørn Lilleeng
Leif-Dan Birkemoe
Bjørn Lilleeng
Fredrik Saugstad

rv3

3

En liten muroppgave – om maleriet i gymsalen på Østensjø skole
Terrassen på Christinedal
Bokomtale: Oldtidsveier, slep og Kongeveier i Oslo og på Østlandet
Jernbanen 150 år – veterantog på Bryn
Hvordan T-banen kom til Østensjø
Østmarkbilder fra en svunnen tid
Elva og bekken vår
Lokalhistorisk kryssord

Lone Veel Midtbø
Bjørn Lilleeng
Petter Jansen / Reidar Fønnebø
Knut Helge Midtbø
Petter Jansen
Bjørn Lilleeng
Harry Fett
Fredrik Saugstad

rv4

4

Temahefte viet til "Østensjø lokalhistoriske bilder";
Gårder
Industri og handel
Skoler
Samferdsel
Boligbygging
Krigen

Et samarbeide mellom:
Bjørn Lilleeng og
Per Ove Dahl

rv5

5

Om stedsnavn i Østensjø bydel
Østensjø-områdets tidligste ferdselsveier

Bjørn Eithun
Leif-Dan Birkemoe / B. Lilleeng

rv6

6

Tema: Bryn rundt 1905
Industrien
Høyenhall teglverk
Bryn Fyrstikkfabrikk
Eterfabrikken
Isskjæring
Trikken
Østensjø skole
Kildal
Østensjø Gård
Nordre Skøyen
Gravrøyser
Navn i Østensjø
Oldtidsveien
Sarabråten
Billedkonkurranse

Redaktør og artikkelforfatter:
Petter Jansen

rv7

7

Spiongåten på Godlia
Historien om Bryn stasjon
Bakkehavn – fra sjokoladefabrikk til bondegård
Østensjø historielag gjennom 10 år
Østensjø historielag har fått ny nettside
Kryssord med selvskryt

Leif-Dan Birkemoe
Erik W. Johansson
Leif-Dan Birkemoe
Bjørn Lilleeng
Bjørn Lilleeng
Fredrik Saugstad

rv8

8

Geocaching i Østmarka
Manglerud i gamle dager
Til Sarabråten!
Sarabråten- et unikt kulturminne
Hvor lå hoppbakke nummer to?
Hvem besøkte Sarabråten
Patronhylsefunn ved Sarabråten
Fotoarkivet på Jernbanemuseet
”Østre Aker” - lokalavis fra 1928
”Kartskisse over terrænget om Sarabraaten”

Hans Aspenberg
Petter Jansen
Bjørn Lilleeng
Cathrine Senje
Bjørn Lilleeng
Bjørn Lilleeng
Pål A. Johansen/L-D. Birkemoe
Knut Helge Midtbø
Leif-Dan Birkemoe
Kartverket

rv9

9

Å reise til og fra Østensjø
På besøk hos Harry Fett i 1958
Christinedal gjennom tidene

17 mill passasjerer på Bryn stasjon
Kanaltrafikk over Østensjø
Trafikkstreiken på Østensjøbanen i 1936
Spillet om Sarabråten
Sverre Fehn i Østensjø
Om Bøler gamle kirke
Bryn Torg: Butikksenter i 1930

Knut Helge Midtbø
Ukebladet Allers, 5.september 1958
Bjørn Lilleeng
Knut Helge Midtbø
Knut Helge Midtbø
Knut Helge Midtbø
Erling Bjørkvang
Bjørn Lilleeng

rv10

10

Østmarksetra—historie i to lag
På tur langs Flyktningeruta
Plasser rundt Nøklevann
På veggen i Sandbakken
Kunst i Østensjø bydel
Trolltun, et kunstnerborettslag
Vinterveier og sommerveier

Trond-Eirik Schea
Bjørn Lilleeng
Bjørn Lilleeng
Even Saugstad
Knut Helge Midtbø
Knut Helge Midtbø
Petter Jansen

rv11

11

Mesterspionen fra Damfaret
Fyrstikkindustri på Bryn
Sarabråtens venner
Dugnad på Sarabråten
Kunst i Østensjø bydel
Å bo på plassen Skrabben
Fjeldhus Haveby og Bryn vel
Forstadsbane til Sarabråten
Bolighøyhusets vekst og fall
Munchmuseum på Nordre Skøyen?
Langs flyktningeruta—del 2
Bokanmeldelse: Boligvisjoner

Leif-Dan Birkemoe
Petter Jansen
Knut Helge Midtbø
Torbjørn Ouren
Knut Helge Midtbø
Thor Erik Nordeng
Roger Pihl
Knut Helge Midtbø
Jon Guttu
Birkemoe / Lilleeng
Bjørn Lilleeng
Knut Helge Midtbø

rv12

12

Sjørøveren på Skøyen
”Rundt vannet” jubilerer
Fattigkassa på Teisen
Hva skjer med Eterfabrikken
Harry Fett—en biografi
Den gule stue
Historien våre forstadsbaner
Kartverket har åpnet arkivet
Kunstverk i bydelen

Bjørn Lilleeng
Kari Ravnaas
Roger Pihl
Liv Thorstensen
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Bjørn Andersen / Knut Helge Midtbø
Roger Pihl
Knut Helge Midtbø

rv13

13

To gjestebøker og seks fotoalbum
Nygårdsfossen og dens kunstner
En historisk Alnatur
Gullfiskenes storhetstid
Ingeniørvåpenets roseleir
Fanger på Etterstad til slavearbeid
Oppsal gård—okkupantspor
Østensjø skole okkupert
Okkuperte eiendommer
Distriktets krigsminnesmerker
Hovedkvarteret Østmarkseteren
Brynungdommen og Milorg
Leif Welding Olsen
Fotografen Anders Beer Wilse

Lars Rogstad / Even Saugstad / Knut Helge Midtbø
Roger Pihl
Bjørn Lilleeng
Bjørn Andersen / Knut Helge Midtbø
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Bjørn Lilleeng
Leif-Dan Birkemoe

rv14

14

Luftskipet «Norge» på Ekeberg
Krigsfanger i Rognerudskogen
T-banen i Oslo 50 år
Forstadsbane 1923-67, 3.del
Østensjø musikkorps 90 år
Godliaspionen i bok og film
Krigsmonumentet i Skøyenparken
Ny bok om Sarabråten
Nygaards Knutfabrik
Milorgstøtten på Sarabråten
Oscartildeling med røtter på Golia
Karl XII hule ved Østensjøvannet
Spillet på Sarabråten 2016

Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Knut Helge Midtbø
Bjørn Andersen / Knut Helge Midtbø
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Bjørn Lilleeng
Bjørn Lilleeng
Knut Helge Midtbø
Kari Ravnaas
Leif-Dan Birkemoe

rv15

15

Den høytliggende gården
Østensjø skole er 100 år i 2018
Østmarksetra –hvor og hvordan
Landets første bussrute
"Naturforskerne"
Vandring i Fjellhus hageby

Leif-Dan Birkemoe
Lars B. Kristofersen
Even Saugstad og Knut Helge Midtbø
Frode Ciljan Jakobsen
Sosial-Demokraten 18.06.1918
Bjørn Lilleeng

rv16

16

Østensjø skole 100 år
Sinkhvitt, Sputnik, gin & tonic - Den norske Zinkhvidtfabrik
Sjakkbydel Østensjø
Refleksjoner om å være pilegrim
Sarabråten i 2018
Bussrute 61C: Nedlagt før den ble startet
Oberst Peter Jacob Wilster fra Abildsø gård og familiens overløpere under Den store nordiske krig
Spillet om Sarabråten
Mysteriet Løvhøiden

Leif-Dan Birkemoe
Roger Pihl
Arne Danielsen / Midtbø
Erling J. Pettersen
Knut Helge Midtbø
Roger Pihl
Leif-Dan Birkemoe
Even Saugstad
Søstene Pihl, de yngre
(Sara Linea og Katja Johanne)


rv17

Østensjøområdets forhistorie
Dikteren Olav Nygard
Sarabråten 2019
Hjulbåten Sara: En importert, dansk ide ?
«Baller og Maskerader» på Abildsø gård
Karnappmannen og andre viderverdigheter fra vår nære historie
Bryn og omegn slik avisen Sosialdemokraten så det i 1922
Omgangsskolelæreren som ble godseier
Hermansen og Møller –to originaler fra vårt distrikt
Østensjøbekken -kjøp av vannrettigheter
Lukking av Østensjøbekken
Da Khrusjtsjov kom til Bøler
Hvem var Rolf Holth? (1922-2014)

Frode Ciljan Jakobsen
Leif-Dan Birkemoe
Knut Helge Midtbø
Roger Pihl
Leif-Dan Birkemoe
Erik Henning Edvardsen
Social-Demokraten
Leif-Dan Birkemoe
Even Saugstad
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Erling Borgen
Roger Pihl

rv18

Tidsvitnet Randi Devik (97) i møte med Milorg-jegere i mai-dagene 1945
Generalløytnant Georg Rosenbusch og leiren "Rosenbusch
Kartgravør Henry Gundersen hedret av NGO med plakett og hefte
Østmarkas fagforening
Frå Østre Strete til Østensjø
Spor etter gårdsbrenneriene under brenneriloven 1816-1845
Norges første lokomotivfører og tiden rundt ham
"Hamsun-eika" - et 100 års minne
Kampen om Jordal En bok av Ivar Johnsen presentert av Roger Pihl
Befaringer 2020; Bygdeborgen på Midtåsen
Befaringer 2020; Brenneriruinen på Abildsø
Beltestein 13


Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Knut Helge Midtbø
Sara Linea og Katja Johanne "søstrene Pihl, de yngre"
Bjørn Lilleeng
Leif-Dan Birkemoe
Roger Pihl
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe

rv18

Per Ove Dahl
Jørgensrud i skyggen av Sarabråten
Stallerud - et fangstanlegg
Nærings- og landbruksaktivitet rundt Nøklevann
Bygdeborgen på Midtåsen ved Skullerud
Sølvskatten på Teisen
Abildsø
På sporet etter Anna Colbjørnsdatter og Jonas Ramus
Overlærer Johan Evje - panikkdagen 10. april 1940
Intervju med Tor Valstad
På leting etter spor etter Milorg ved Skålsjøen
Grønvoldbanen - Den vakre idrettsplassen som ble tatt av industrien
Østre Aker middelskole - kjært barn med mange navn
Kristiania tegelverk - et av de mange tegelverkene i Groruddalen
Johan Skau, Østmarkas oppdager
"50 historier fra Østmarka" - bokanmeldelse
Fartsfest på Østensjøvannet!
Helga Ramstad - en av de kvinnelige pionerene på Stortinget

Bjørn Lilleeng
Søstrene Pihl, de yngre
Frode C. Jakobsen
Frode C. Jakobsen
Leif-Dan Birkemoe
Roger Pihl
Morgenposten 1939
Leif-Dan Birkemoe
Leif-Dan Birkemoe
Knut Helge Midtbø
Knut Helge Midtbø
Ivar A. Johnsen
Roger Pihl
Roger Pihl
Even Saugstad
Knut Helge Midtbø
Roger Pihl
Roger Pihl