Milorg-legitimasjon

B20200053.jpg

Metadata

Tittel

Milorg-legitimasjon

Tema

Beskrivelse

Kay Devik var Milorgjeger i gruppe 13132

Dato

Identifikator

B20200053

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Devik, Gunnar

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2020-10-28