Østensjø lokalhistoriske bilder

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag samarbeider om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er mer enn 2000 bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Bla i alle (3874) bildene til Østensjø lokalhistoriske bilder

Bilder fra samlingen

Milorgjegere på Rosenbusch.
Den norske Zinkhvidtfabrik og Bryn Teglverk
Bøler T-banerstasjon
Tomta i Fugleliveien 16
Østmarksetra 1945.
Våronn med traktor.
Joh Petersen Lin og Bomuldsfabrikk
Ragnar Linden i svevet