Østensjø lokalhistoriske bilder

Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner og Østensjø historielag samarbeider om prosjektet "Østensjø lokalhistoriske bilder" som har til formål å samle inn lokalhistoriske bilder fra Bydel Østensjø. Bildene skannes og legges inn i en database på internett som er åpnet for publikum.

Så langt er mer enn 2000 bilder lagt inn i databasen, og vi oppfordrer fortsatt alle til å lete i sine album, skuffer og skap etter bilder av lokahistoriske interesse.

Bla i alle (3874) bildene til Østensjø lokalhistoriske bilder

Bilder fra samlingen

Nybygget til Philips Norge på Ryen
"Vi kan" utstillingen på Sjølyst
Manglerud fotballhall under bygging.
Skreddersletta
I hagen på Søndre Skøyen gård.
Taktekninger i Oslo utført av Høyenhall Fabrikker.
Barneskirenn
Barbra Skappel med barna ved Østensjø skole