Bølerfossen

B20120153.jpg

Metadata

Tittel

Bølerfossen

Tema

Beskrivelse

Bølerbekken har sin spede begynnelse i noen myrdrag øst for Trasop, selv om Skøyenputten regnes som bekkens kilde. Det er nederst i Beverlia, der den får tilsig fra Ulsrudvann og dernest fra Bølerkulpen, at den virkelig blir en bekk av noe størrelse. Bølerkulpen, eller Holteputten, er gjenfylt og er det som i dag er idrettsanlegget på Haraløkka.

Fra Beverlia ligger bekken i rør langs Ytre Ringvei helt ned til Bøler kirke. Derfra stuper den utfor lia med en flott foss før den flyter roligere over sletten ned mot vannet.


Den gamle vinterveien - ”Plankeveien” - gjennom Østmarka fra Enebakk passerte forbi her i flere hundre år. Plankelassene kom over Nøklevann, ned Stallerudlia og videre over isen på Østensjøvannet på sin ferd til bordtomtene i Christiania.


Vannføringen i Bølerbekken har vært utnyttet i ulike sammenhenger opp gjennom tidene. Kvern har det fra riktig gammelt av vært i fallet ved Eterfabrikken, og jordstykket mellom Eterveien og Østensjøveien ble derfor hetende Kvernsletta. Oppe ved Skøyenputten ble det bygget dam for å regulere vanntilførsel helt nede ved Mølledammen (Bryns Mølle).

Eterfabrikken ble i 1900 anlagt sydøst for Bølerbekken, bl.a. for å få tilgang til kjølevann i produksjonen.
Bildet er tatt 4/4 2010.


Dato

Identifikator

B20120153

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-11-28