Østmarka HV 40 år

B20200048.jpg

Metadata

Tittel

Østmarka HV 40 år

Beskrivelse

Fra venstre Randi Devik og hennes mann Kay Devik, tidligere i Milorgruppe 13132, og sønnen Gunnar Devik i Østmarka HV ved krigsmonumentet i Skøyenparken 16/5 1987. Kransen ble lagt ned av Kong Olav. Østmarka HV-område er en videreføring av Milorg gruppe 13132.

Dato

Identifikator

B20200048

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Devik, Gunnar

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2020-10-28