Innkjørsel til "Skøyenåsen 14"

B20200040.jpg

Metadata

Tittel

Innkjørsel til "Skøyenåsen 14"

Tema

Beskrivelse

Høsten 1943 bygget tyskerne en leir med ca. 15 små hus eller hytter som innkvartering for offiserer til Festungspionerstab, staben for alle tyske ingeniørsoldater i Norge, med hovedkontor på Østensjø skole. Leiren strakk seg fra Haakon Tveters vei 29, omtrent ved Skøyenåsen stasjon, og noen hundre meter sørover til der Haakon Tveters vei 41-45 ble bygget på 1950-tallet. Det sørligste huset var en bolig med leiligheter i to etasjer, av tyskerne kalt «Skøyenåsen 14» som nummer på huset. Ved frigjøringen i maidagene 1945 ble leiren overtatt av hjemmestyrkene og tatt i bruk, først som innkvartering av Milorg-jegere og norske militærfamilier fra utlandet, for senere å bli gjennomgangsleiligheter for norske familier inntil de fikk permanent bolig. Husene eller hyttene ble etter hvert solgt og flyttet til nye tomter, bortsett fra «Skøyenåsen 14» som ble revet og Haakon Tveters vei 29 som er det eneste gjenværende huset fra leiren. Haakon Tveters vei 35 ble bygget på slutten av 1930-tallet ogrekvirert som bolig for leirkomandanten. Leiren ble kalt for «Rosenbusch», trolig etter generalløytnant Georg Rosenbsuch som var en av kommandantene.
Eiendommen «Skøyenåsen 14» hadde et pent hagegjerde mot Haakon Tveters vei. I innkjørselen var det god plass til lek. Blokken til venstre er Haakon Tveters vei 38-40, til høyre 44-46. Bildet er tatt i 1954.

Dato

Identifikator

B20200040

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Andersen, Thor Lyder

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2020-10-21