"Den Gule Stue"

B20190140.jpg

Metadata

Tittel

"Den Gule Stue"

Tema

Beskrivelse

«Den gule stue»
I forbindelse med bygging av boligene i Østensjøveien 81 ble «Den gule stue» rehabilitert etter retningslinjer av Byantikvaren i Oslo. Opprinnelig var «Den gule stue» en del av Christinedal, riksantikvar og fabrikkeier Harry Fetts eiendom.
Bygningen er en tømret og panelt stue og skal være flyttet hit fra plassen Rognerud der den ble bygget, trolig rundt 1850. Kildene er uklare på når flyttingen fant sted, mest sannsynlig rundt 1900, først tatt i bruk som fabrikkens bestyrerbolig. Senere har det vært gjestestue for Harry Fett. Etter at fabrikken ble nedlagt i 1973 har stua periodisk vært bebodd. Fra midt på 1990 tallet til den ble rehabilitert har den ikke vært i bruk.

Huset karakteriseres av smårutede vinduer. Inngangsdøren i sveitserstil ligger på fasaden mot syd med en gammel møllestein som foranliggende trapp som kan minne om stedets første virksomhet. Bygningens interiør med blant annet innbygde skap og benker er godt bevart og har et nasjonalromantisk preg.

Bygningen ble ferdigstilt etter istandsetting i november 2012 av dyktige tømrere. En god del eldre bygningsdeler som panel, vinduer og taktekking ble skiftet ut på grunn av meget dårlig tilstand og råteskader. Utvendig er bygningen likevel godt bevart med høy opplevelsesverdi. Inne er stua gjennomgående malt på nytt med de samme fargene som var her tidligere.

På begynnelsen av 1990-tallet ble stua malt rød, men gikk fortsatt under navnet «Den gule stue» som har vært benevnelsen på stua så langt tilbake man har dokumentasjon.
Stua er en del av Østensjøveien 81 og gitt i gave til Boligsameiet Mølledammen av Schage Eiendom i 2013. Den inngår i fredningen av Christinedal, vedtatt i 2016.
Bildet er tatt 30/6 2011 etter rivingen av Høyenhall Fabrikkker.

Dato

Identifikator

B20190140

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2019-09-18