Skomakermester Lars Eriksen

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20080063.jpg

Metadata

Tittel

Skomakermester Lars Eriksen

Tema

Beskrivelse

Lars Eriksen kjøpte i 1842 halvparten av Østre Skøyen (i dag Nordre Skøyen), senere kalt Søndre Skøyen.Fru Eriksen var alvorlig syk, så derfor bestemte mannen seg til å kjøpe en passende eiendom utenfor byen i Aker, for at familien kunne leve fjernere fra bymiljøet i frisk luft.Men før de kunne flytte til Søndre Skøyen, døde fruen, og familien lot det foreløpig være med flyttingen.Da også datteren døde solgte Lars Eriksen gården alt i 1843.

Dato

Identifikator

B20080063

Avbildet person

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

St.Halvard 1962, Hefte 1.

Registreringsdato

2006-04-05