"Mærrapina" ved Sarabråten

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20050277.jpg

Metadata

Tittel

"Mærrapina" ved Sarabråten

Beskrivelse

Tegning av den såkalte "Mærrapina", siste kneik opp mot Sarabråten, av Fritz von Dardel (1807-1901).Han var svensk offiser og kunstner.Hans tekst til tegningen er :C'est le proprietaire de Sarabraaten!. Konsul Heftye skimtes øverst i bakken, hilsende med hatt i hånden.Datert 1862.

Dato

Identifikator

B20050277

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Registreringsdato

2002-12-18