"Dalestua" i Østensjøveien

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20030221.jpg

Metadata

Tittel

"Dalestua" i Østensjøveien

Beskrivelse

Omtrent ved Østensjøveien 150 lå det i begynnelsen av 1960-tallet et lite hus som gikk under navnet Dalestuen. Stuen ble da revet (kontrollert nedbrent) i forbindelse med utvidelse av Østensjøveien.Huset ble trolig bygget rundt 1865 som bolig for tjenestefolk på Østensjø gård. På bildet ser vi Ole Pedersen (1853 - ca. 1930) og hans kone Anne Dorthea f. Kristiandatter (1851-1921)flyttet hit fra plassen Holtet en gang på begynnelsen av 1900-tallet. På Ole Pedersens fortjenestemedalje fra Norges Vel etter 42 år tjeneste på Østensjø gård i 1918 er det inngravert Ole Pedersen Dalestuen. Det var den gang ikke uvanlig å knytte gårds- eller plassnavnet til familienavnet. Da han bodde på Holtet gikk han under navnet Ole Pedersen Holtet.

Dato

Identifikator

B20030221

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Senje, Cathrine

Registreringsdato

2002-12-18