Abildsø gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20060124.jpg

Metadata

Tittel

Abildsø gård

Tema

Beskrivelse

Abildsø gård ble ryddet før år 800 e.Kr. og er blant de eldste gårdene i vår bydel. Gården tilhørte kirken i senmiddelalderen, men kom i kronens eie ved reformasjonen. Private eiere overtok fra 1651. Mange familier har bodd her gjennom årene. Wetlesen-perioden ble innledet med landbruksskole i 1845, Norges andre, og Minna Wetlesens husholdningsskole fra 1865 som Europas første. Hovedbygningen er fra 1790-årene. I tillegg er det sidebygning og drengestue. Gården og jordveiene ble fredet i henhold til Kulturminneloven i 1997. Gården eies i dag av Abildsø Gård AS og brukes som kurs og konferansested. Jorda skjøttes av en forpakter.Bygningen ble rehabilitert i 1999.

Dato

Identifikator

B20060124

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Registreringsdato

2006-04-05