Abildsø gård

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20080061.jpg

Metadata

Tittel

Abildsø gård

Tema

Beskrivelse

Abildsø gård ble ryddet før år 800 e.Kr. og er blant de eldste gårdene i vår bydel. Gården tilhørte kirken i senmiddelalderen, men kom i kronens eie ved reformasjonen. Private eiere overtok fra 1651 og mange ulike familier har bodd her gjennom årene. Wetlesen-perioden ble innledet med landbruksskole i 1845, Norges andre, og Minna Wetlesens husholdningsskole fra 1865 som Europas første. Hovedbygningen er fra 1790-årene. I tillegg er det sidebygning, drengestue og stall. Gården og jordveiene ble fredet i henhold til kulturminneloven i 1997. Gården eies i dag av Abildsø Gård AS og brukes som kurs og konferansested. Jorda skjøttes av en forpakter. I 1875 ble jorda sør for Smedbergbekken solgt. Bl.a. ble Søndre Abildsø gård bygd rett nord for Abildsø skole og senere revet midt på 1950-tallet.

Dato

Identifikator

B20080061

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

160

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

St.Halvard 1948

Registreringsdato

2006-04-05