Aktiviteter

Denne siden består av 2 deler. Vandringer i Østensjøområdet og Historielagets tidligere aktiviteter. For begge delene klikker du på tabelloverskriften for å åpne hendelsen.

Vandringer i Østensjøområdet

vandring

Historiske vandringer er en fin måte å bli kjent med lokalhistorien i Østensjø. Historielaget arrangerer vandringer både i egen regi og i samarbeid med andre lag og foreninger i bydelen.

Her kan du lese om noen av våre tidligere historiske vandringer:

×

Bryn stasjonsby

Vandringen i Bryn stasjonsby en kald oktoberdag i 1998, var historielagets aller første utendørsarrangement.

På tross av været var vi mer enn 70 frammøtte.Under kyndig ledelse av Karsten Sølve Nilsen og Pål Rosland ble det en interessant vandring i Norges aller første stasjonsby. I kjølvannet av at det ble etablert jernbanestasjon her i 1854, vokste det fram en rekke industribedrifter. Disse gav igjen grunnlag for abeidsplasser og med dem innflytting av folk til stedet.

I tillegg til flere teglverk var det her sink- og blyhvittfabrikk, linspinneri, bryggeri og takpappfabrikk.

Mye er borte idag, men mye står også igjen. Dette bør utnyttes og sees i sammenheng med Alna miljøpark.

????Les historien om Bryn stasjon her.????

stasjon_1

Her er stasjonsbygningen fra 1884 til venstre. Da stasjonsbygningen til høyre kom i 1903, ble 1884-bygget stasjonsvokterbolig

stasjon_1

På den andre siden finner vi bygningen som i 1880-årene ble oppført for Erlanger bryggeri. Fra 1908 holdt Norske Jernstøperier til her, og fra 1930 årene fram til 2005 OWA fabrikker som drev med lakkproduksjon

×

Østmarka fra Ulsrud til Sarabråten

Vår vandring i september 1999 hadde vi lagt til Østmarka og omtrent 20 mennesker dukket opp. Vi skulle gå i Thomas Heftyes fotspor til Sarabråten og til å guide oss hadde vi fått Catrine Senje. Hun øste villig av sine store kunnskaper om Sarabråten og viste oss detaljer under veis som det er vanskelig å legge merke til om man ikke vet at de er der. I bakken opp fra Ulsrudvannet så vi på en godt bevart forstøtningsmur fra Thomas Heftyes tid. Etter å ha passer korketrekkeren og kommet ned til Nøklevannet gikk vi langs "gamleveien". Denne går til høyre for dagens sti, men er fortsatt svært tydelig og fin å gå langs.

korketrekkeren

"Korketrekkeren" - anlagt av Thomas Heftye kan vi se den dag i da

Sarabråten var virkelig et kultursentrum. Både kongelige og kulturpersonligheter var hyppige gjester her i siste halvdel av forrige århundre. Først reiste man gjerne med jernbanen til Bryn og herfra med hest og kjerre til Sarabråten. Og på Sarabråten ventet et lystig selskapsliv.

hjuldamper

Hjulbåten "Sara" ble brukt til lystturer på Nøklevann

Men også for vanlige mennesker betydde Sarabråten mye. Sent på 1800-tallet var Sarabråten det aller viktigste utfartsted for Kristianiafolk, for dette var lenge før Holmenkollen og Frognerseterens tid. I tretti år var "Sarabråtrennet" en begivenhet. Det kunne være opp til 300 deltakere og mellom 2000 og 3000 tilskuere.

Desverre måtte bygningene på Sarabråten rives i 1911 siden Nøklevann skulle reguleres til drikkevann. Lenge stod der som ble kalt "Kuskeboligen" igjen, og dette huset ble brukt til servering og innlosjering. En dag i 1971 brant imidlertid Kuskeboligen og idag står bare murene i gjen som minner om Sarabråtens storhetstid.

sarabraaten

Sarabråten slik den så ut ved starten av 1900-tallet

×

Christinedal og Høyenhall fabrikker

Den 8.mai 1999 arrangerte historielaget sin vandring på området rundt "Christinedal". Omtrent 75 frammøtte på en lørdag formiddag understreker igjen stor interesse. Til å lede vandingen og kåsere om utviklingen på området brukte historielaget denne gangen sine egne ressurser (Bjørn Lilleeng), men vi hadde også god hjelp av Laila Thommesen som leder reklamebyrået som i dag har tilhold på Chistinedal. Spesielt hyggelig for oss i historielaget var det også at Harry Fett's 2 døtre og flere andre fra familien møtte opp for å delta og også bidra med sine egne erfaringer fra Christinedal-perioden.

christinedal

Christinedal 1916

I løpet av det siste året har store blokker kommet opp på det som var området til Harry Fett's kultursentrum Christinedal. Også her har en måttet vike for "framskrittet" og krav om å utnytte det som utnyttes kan til bolig- og næringsformål. Heldigvis tar dagen eiere godt vare på selve hovedhuset, og mange er det i årenes løp som har lurt på hva det var for slags hus de har fått glimt av mens de kjørte langs Østensjøveien.

Vi må tilbake til 1850-årene for å finne den første etablering av industrivirksomhet her. Den nye hovedbanen fra 1854 gav gode forutsetninger for handel og industri, og først ute var Peter W Kildal som anla en "Kridt- og Brisselmølle" (brissel = et slags fargestoff) her. Noe seinere kom det istedet et jernstøperi på samme sted. Etterhvert ble både mølle og jernstøperi nedlagt, og Kildals gode venn Eduard Fett fikk kjøpt området i 1890. Eduard Fett, som opprinnelig kom fra Tyskland, hadde i 1870-årene etablert Vallø Papp- og Vattfabrikk utenfor Tønsberg. Denne fabrikken brant i 1889 og etterhvert ble virksomheten flyttet til Høyenhall.

fabrikk

Fabrikken etter at det brant der i 1916

Eduard Fett fikk med seg flere av sine trofaste medarbeidere fra Vallø, og mange etablerte seg i det som var i ferd med å bli forstaden Bryn.

Høyenhall fabrikker produserte gjennom en årrekke både tapeter og vatt/tekstiler, men det viktigste var uten tvil asfaltimpregnert takpapp som ble markedsført gjennom varemerket "Norit". På det meste var mere enn 200 mennesker ansatt med takpapproduksjon og taktekking. Fabrikken ble av ulike årsaker nedlagt i 1973 og i dag huser industribygningene alt fra bilverksted til maling- og antikk-utsalg.

Villaen Chistinedal's eldste del stod ferdig i 1901. Fram mot ca 1920 ble den ombygd flere ganger. De første ombygningene sto Eduard Fett for, men ca 1910 tok sønnen Harry Fett over virksomheten. Mosaikkterassen mot syd er f.eks hans verk. Den ble fullført ca 1920 etter tegninger av en rekke av Harry Fetts kunstnervenner. Chistinedal var ellers berømt for sin store samling av Christian Krogh-bilder og innehodlt en tid også en unik boksamling.

fabrikk_2

Høyenhall fabrikker med Østensjøveien bak i 1935

Det er imidlertid det som ble kalt "den gule stue" (som idag er rødmalt!) som er områdets eldste eksisterende hus. Huset kan lett observeres fra Østensjøveien der det ligger rett på andre siden av dammen. Kildene forteller at dette huset opprinnelig stod på husmannsplassen Rognerud, men ble flyttet til området for å fungere som bolig til fabrikkens bestyrer.

Arbeiderboligen i sveitserstil ble bygget i 1898. Seinere kom det et uthus med et tilbygg i to etasjer med pyramidetak. Dette huset kan sees fra Bryn senter dersom man retter blikket mot øvre i Harry Fetts vei. Her er det også fint å legge merke til at dagens eiere tar godt vare på dette kulturminnet.

????Les mer om Christinedal og Høyenhall fabrikker her????

×

Oldtidsveien fra Østensjø til Nordre Skøyen

Vår vandring langs oldtidsveien samlet ca 70 deltakere en fin lørdag i mai 2000. Vi hadde fått 3 faglige "tungvektere" til å lede vandringen: Reidar Fønnebø, Catrine Senje og Helge Sollie. Ingen kjenner denne veistrekningen bedre enn Reidar Fønnebø. I tillegg bidro Helge Sollie med kåserier underveis: Om tidligere småbruk i området rundt oldtidsveien og om tilblivelsen av småhusbegyggelsen på Oppsal. Mens vi sto på det beste utsiktspunktet over vannet, gav Catrine Senje gav oss en levende innføring i Østensjøvannets mysterier.

oldtidsvn_1

Tore Solbakken forteller om planene for Østensjø gård

Vi startet på Østensjø gård der gårdens nåværende eier Tore Solbakken fortalte om planene framover for Østensjø gård. Et imponerende restaureringsarbeid er igangsatt, det blir spennende å se på fortsettelsen! Reidar Fønnebø fortalte om de eldste spor etter veifar i området. Her har folk vandret ihvertfall siden vikingetiden! Fønnebø viste oss underveis spor i terrenget, murer o.l. som man ellers ikke legger merke til.

oldtidsvn_2

Oldtidsveien forbi Østensjø gård

Det som er karakteristisk med denne veistrekningen er dens "mange ansikter". Noen steder tjener den som tilførselsvei til beboelsesstrøk, noen steder er veien knapt synlig blant busker og trær, og andre steder er den helt forsvunnet i hustomter og moderne veier. Det er derfor viktig at vi tar vare på det som er igjen til glede for kommende generasjoner.

oldtidsvn_3

I dag blir deler av oldtidsveien benyttet som tilførselsvei til boligstrøk

Ved å gå langs veien i dag kan vi forestille oss hvordan det var å komme østfra på vei mot Oslo i middelalderen. Kanskje var det et "saluhus", et vertshus, på Nordre Skøyen. Her fikk folk en matbit og kanskje overnattet før de fortsatte ferden videre.

oldtidsvn_4

Andre steder er veien helt eller delvis forsvunnet

Gravhaugene vi passerer underveis, bl.a. ved Nordre og Søndre Skøyen, er et bevis på at det var et far her før kristendommen kom til landet.

oldtidsvn_5

Gravhaugen ved Søndre Skøyen gård forteller om et eldgammelt veifar

oldtidsvn_6

Mot Nordre Skøyen

×

I Kildals fotspor

"I Kildals fotspor" var tittelen, og ca 35 glade vandrere var møtt opp for å delta på ferden i det nydelige turværet. I tillegg til egne krefter hadde vi alliert oss med noen ekte Høyenhallveteraner for å gjennomføre vandringen på en forsvarlig måte. Odd Borgeresen, Gunnar Bogen og Kjell Sælen bidro med detaljkunnskap og interessante, muntre og tildels selvopplevde historier fra Høyenhall i gamle dager.

kildal_1

Petter Wessel Kildal har etter manges mening fått en for liten plass i folks bevissthet. Dette var en av de virkelig store personligheter på Bryn i siste halvdel av 1800-tallet.

Han kom fra små kår på Sunnmøre og flyttet til Oslo i konfirmasjonsalderen. Etter å ha spart endel penger, startet han forretningsdrift på Egertorget i 1840-årene. Skøyen gård var nettopp blitt delt i to på denne tiden (Nordre og Søndre) og Petter Kildal kjøpte store områder fra disse gårdne. Ved Østensjøbekken startet han etterhvert en omfattende fabrikkdrift: Brissel- (fargestoff) fabrikk, kalkfabrikk, mineralvannsfabrikk var blant hans virksomheter.

Ved stabbesteinene i den gamle veien opp fra Østensjøveien

kildal_2

For å sikre råstoffet til denne fabrikkdriften anla han en stor frukthage på høydeplatået på Høyenhall. 10000 bærbusker og 4-5000 frukttrær gjorde sitt til at dette i 1870-årene var Norges største frukthage. Mange av dem som bodde på eller i nærheten av Høyenhall fikk arbeid her i sesongene. Den dag i dag kan vi fortsatt se trær som står igjen fra Kildals tid.

Odd Borgersen ved dukkestuen til Kildals døtre

kildal_3

"On the top of the hill": Høyenhalls høyeste punkt. Innenfor denne hekken var Kildals 3 meter høye utkikkstårn

Etter Kildals død i 1882 ble eiendommen etterhvert solgt og utparsellert til den småhusbebyggelse vi kjenner i dag.

Under selve vandringen prøvde vi å legge vekt på detaljer som de aller fleste ikke kjenner i dag. Våre før nevnte Høyenhallveteraner tok oss inn i hager og pekte ut detaljer langs ruten som gjorde dette til en stor opplevelse. Hekken rundt Kildals tårn på Høyenhalls høyeste punkt står den dag i dag, og dukkestuen til Kildals barn (fra 1862) finner man i fortsatt i en Høyenhallhage.

For oss som ikke ferdes så mye på Høyenhall var dette også en kjempefin måte å bli kjent i lokalmiløjøet her. En kaffetår utenfor speiderhuset Breidablikk avsluttet vandringen hele 3 timer etter at vi startet. Her var det ikke snakk om å bli slitne nei, historieinteressen er mye større enn som så!

×

Vandring i det Bryn som forsvant

9.juni foretok vi historielagets vårvandring 2001.

Med utgangspunkt i Gunnar Reibys beretning om livet i Murgården på Bryn fortok vi en vandring i et område som er i stor forandring.

Desverre var ikke værgudene på vår side den 15. juni 2002, så oppmøtet var heller labert. Men vi som møtte opp fikk ihvertfall glede av Gunnars kunnskaper og fortellerglede. Det var også mange andre Bryn-veteraner som bidro med sine erfaringer.

brynseng_1

Joh. Petersens Lin- og Bomullsveveri i 1931. I øvre høyre billedkant Havehuset og Murgården

Det meste av virksomheten her var tidlig i forrige århundre sentrert rundt Joh. Petersens Lin- og Bomullsveveri. Mange av arbeiderne bodde i den nå forlengst nedrevne "Murgården". Det eneste bolighuset fra den gangen som er spart er det såkalte "Havehuset".

2002 var et dramatisk år for dette området. Det gigantiske prosjektet "Alnafossen næringspark" har forvandlet det til det ugjenkjennelige. Deler av fabrikken og "Havehuset" er spart, de er vernede bygninger.

brynseng_2

Det samme området våren 2002

La oss i det minste håpe at tur- og rekreasjonsmulighetene her fortsatt blir utviklet: Planen er ihvertfall at dette området skal inngå i en sammenhengende park fra Middelalderbyen på Loenga til Alunsjøen.

Les boka til Gunnar Reiby om 'Murgården' for flere detaljer!

×

Vandring i området rundt Abildsø gård

På tross av elendig værvarsel startet vi historielagets vårvandring i flott turvær 24. mai 2003. Denne gangen hadde vi valgt området rundt Abildsø gård som tema, og omtrent 35 frammøtte deltok på vandringen. Vandingen ble ledet av Reidar Brevik, en erfaren lokalhistoriker med store kunnskaper om dette området.

abildson_1

Reidar Brevik forteller om gravhaugene på Tallberge

Første stopp var en av gravhaugene på Tallbergåsen. Mye tyder på at dette er graver fra eldre steinalder (500 f.Kr -550 e.Kr) og viser at her har det bodd folk i lang tid. Gravhaugene er imidlertid ikke gravd ut, så det er en viss usikkerhet knyttet til deres alder.

Så fortsatte vi til området rett nord for Abildsø gård. Her ble det i 1930-årene gravd ”stubb-lofts leire” som var leire brukt i bygningsindustrien Dette var en tilleggsnæring på gården i en periode hvor gården hadde store økonomiske problemer.

abildson_2

Her høstet man stubb-loftsleire på Abildsø gård i 1930-årene

Flere detaljer om selve gården fikk vi under samlingen på gårdstunet. Nå er gården eid av ideelle stiftelser, men har hatt et omskiftende eierskap de siste 15-20 årene. Heldigvis er all diskusjon om vern av gård og kulturlandskap tilbakelagt, slik at denne perlen er sikret for framtida. I historielaget tar vi sikte på et egen møte som bare tar for seg selve gården til høsten.

abildson_3

En interessert forsamling foran Abildsø gård

I forsettelsen av vandringen ble det spesielt lagt vekt på de endringer som har skjedd på vei og boligfronten de siste 100 årene. Abildsø var svær tidlig ute med foreningsvirksomhet, en arbeiderforening ble stiftet tidlig på 1900-tallet. Forsatt kan vi se ”Folkets hus”, en bygning som ble satt opp midt i 1930-årene og som er en fortsettelse av arbeiderforeningenes virksomhet. Forsatt ser vi også reminisenser av det opprinnelsige veinettet. Veiene gikk fra gammelt av kun mellom gårdene på den tida, noe felles veinett var det ikke behov for. Så ved å legge sammen noen av de veistubbene vi ser i dag og sammenlikne med gamle kart, får vi et visst inntrykk av hvordan veinettet opprinnelig så ut.

abildson_4

Hovedbygningen har blitt flott restaurert

Typisk for bebyggelsen for Abildsø er også ”3-generasjonstomter”. Mange hytter kom opp i 1920-årene. Det er ganske rart å tenke på at Abildsø ble benyttet som hyttefelt på den tida.

Seinere ble hyttene gjerne oppgradert til bolighus. Her var det god plass til frukt- og grønnsakdyrking, 2 mål var standarstørrelse på tomtene her.

abildson_5

ypisk for tomtene på Abildsø: 3 generasjoner med boliger

Seinere fikk slik dyrking mindre betyding og i 1950-årene fikk vi neste genereasjons boliger på samme tomt. Så på 1970, 80, eller 90 tallet kom gjerne enda et hus på samme tomta, slik at vi ofte ser representanter for tre stilepoker samlet under ett.

Tilslutt gikk vi ned til Abildsø skole som opprinnelsig ble bygget på gården Haslefets grunn i 1859. Dette var skolen til hele distriket i lang tid før Bryn skole (i 1903) og Østensjø skole (i 1917) ble grunnlagt. Abildsø skole kom som følge av Niels Wetlesens entusiastiske arbeid. Hans tanker og ideer om skole ble seinere nedfelt i skolelovene i fra 1860 og 1889, men ble altså ”prøvd ut” på Abildsø skole flere år før lovene ble vedtatt.

abildson_6

Abildsø skole med bysten av Minna Wetlesen

Takk til Reidar Brevik for en flott tur!

Historielagets tidligere aktiviteter

Klikk på aktivitetsåret for å åpne lagets aktiviteter gjeldende år!

Innlegg på tidligere møter 2023

Historielaget ønsker å spre historien om bydelen til flest mulig.
Derfor legger vi ut breretningene fremført på tidligere møter her:

Tirsdag 14. februar, Årsmøte kl. 18:30; foredrag kl. 19:00 - Nordre Skøyen

Det innkalles med dette til årsmøte i Østensjø historielag på Nordre Skøyen Hovedgård tirsdag 14. februar kl. 18:30. Dette er et tradisjonelt møte på vårt kjente sted. Vi serverer kaffe/te og gjærbakst!

Dagsorden for årsmøtet for foreningsåret 2023.

 1. Velkommen
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Presentasjon av årsmeldingen for 2022. - Årsmeldingen
 5. Regnskap for 2022. - Regnskap 2022
 6. Valg
 7. Kontingentfastsettelse for 2024
 8. Innkomne forslag til årsmøtet *)
 9. Planer for historielaget i 2023

*) Forslag til årsmøtet kan sendes på e-post til histlag@online.no eller til Østensjø historielag, Postboks 9 Oppsal, 0619 Oslo. Vedtektene sier at forslag må være styret i hende en uke før årsmøtet.

Østensjøområdet fra fangst- og fiskesamfunn til ei jordbruksgrend

Vår redaktør og arkeolog Frode C. Jakobsen vil snakke om utviklingen i området vårt fra istid til vi finner spor av de første gårdene Vi får høre historien om spor av fangst og fiske fram til etableringen av gårdene i Óslóhverfi /Oslogrenda som er det gamle navnet på jordbruksgrenda rundt Østensjøvannet. Frode har skrevet om noe av dette i Rundt vannet og har detaljert kunnskap om både metodikk og kilder.

Det blir servering av kaffe og boller. Vårt kjære Nordre Skøyen hovedgård er nå aktuell for øvelsene til Demenskoret som går på NRK. 14. februar kan du komme og studere et lokale som er «kjent fra TV» som det het på 60-tallet.

Torsdag 16. mars kl. 19:00 - Oppsal skole - Gullsmeden

Oppsal skoles historie - et historisk kåseri ved Bjørn Solheim

Torsdag 16. mars kl. 19.00 inviteres alle som har lyst og kan til et besøk på Oppsal skole i den store samlingssalen i resepsjonsbygget.

Historielaget har engasjert tidligere lærer, nå pensjonist Bjørn Solheim, til å holde et foredrag/ kåseri om skolen og dens historie fra de tidligste tider (1954) og fram mot i dag. Skolen har hatt en sentral plass i områdets historie.

Bjørn skriver:
Dette blir en historielight - versjon- uten tunge pedagogiske emner, men med rikelig plass for både store og små hendelser fra en ikke så alt for fjern fortid. Alt selvfølgelig sett gjennom mine øyne.

Vi låner Gullsmeden i inngangspartiet på Oppsal skole. Det blir servering av kaffe og boller,
Håper så mange som mulig har anledning til å komme.


Onsdag 19. april kl. 19:00 - Nordre Skøyen

Tilbake til Nordre Skøyen hovedgård på 1800-tallet

På de store gårdene i Kristiania/Aker var det på 1800-tallet ofte storslåtte selskaper. Populært var musikk og diktlesning. Vårt kjære Nordre Skøyen var ikke noe unntak og vi vet at både Camilla Wergeland og broren Henrik var gjester her. Henrik har til og med skrevet et storslått dikt som hyller et av maleriene som hang på gården den gangen.

Mindre kjent er at døtrene til gårdeierne på Abildsø og Nordre Skøyen, utviklet seg til for datiden kjente pianister. Både Frederike Trepka (Abildsø) og Charlotte Thygeson (Nordre Skøyen) holdt offentlige konserter; Frederike Trepka i Christiania og Charlotte Thygeson i Bergen, Kristiansand og Christiania samt i Roma! Deres mødre var i sin tid aktive i kulturlivet som henholdsvis pianist (Trepka) og amatørskuespiller (Pløen/Thygeson).

Vi skal samles i de samme flotte stuene på gården der selskapslivet rundt gårdens eier Nicolay Emanuel de Thygeson utfoldet seg for snart 200 år siden. Vår redaktør Frode C. Jakobsen vil fortelle om menneskene og livet på gården på 1800-tallet. Han foreslo at vi skulle ramme det inn med tidstypisk musikk. Vi har vært heldige og fått engasjert Victoria Ulriksen fra Oslo som er ung og utøver som vil spille på gårdens for anledningen nystemte piano. Hun vil spille Mozart og Chopin og avslutte med to stykker av den mindre kjente norske komponisten Thomas Tellefsen som var elev av Charlotte Thygeson i Paris. Thomas Tellefsen ble seinere elev av Chopin. De arbeidet etter hvert sammen og hadde nær kontakt helt til Chopins død i 1849.

Vi legger til rette for at du skal kunne drømme deg 200 år tilbake i tid!
Det blir servering av kaffe og boller. Det kan være lurt å være tidlig ute for å sikre seg en god plass!
Frode C. Jakobsen skrev om familiene på Nordre Skøyen og Abildsø i en rikt illustrert artikkel i historielagets innholdsrike årbok for 2022. Vi selger den på møtet.

Victoria Ulriksen

Victoria Ulriksen er en 16-årig pianist og organist fra Oslo som har gjort seg bemerket som en utøver med et stort potensial. Som elev på talentprogrammet ved Norges musikkhøgskole spiller hun klaver og hammerklaver med professor Liv Glaser og orgel med domorganist i Oslo domkirke, Kåre Nordstoga.

Victoria har allerede gitt konserter på orgel både i Oslo Domkirke og i Nidarosdomen. Som pianist har hun hatt soloopptredener på konserter på Norges musikkhøgskole og på flere musikkfestivaler. Victoria har også vunnet nasjonale talentkonkurranser og mottatt flere priser og stipendier.

Musikkprogram

Lørdag 22. april kl. 12.00 - oppmøte Bryn stasjon, perrong mot byen

Fra stasjonsbyen på Bryn til kruttfabrikken og langs elva mot fjorden

Damplokomotiv på Tveten steinhvelvsviadukt mellom Bryn og Alnabru (Tvetenbrua) 1868 - Foto: Norsk Jernbanemuseum

Bjørn Lilleeng kjenner området og industrihistorien ut og inn. Vi kommer til å gå mot fjorden. De som ønsker en kortere tur kan gi seg ved Kruttfabrikken.


Fra den meget vellykkede vandringen langs Alna den 22. april med Bjørn Lilleeng. Rundt 60 medlemmer tok turen.


Lørdag 6. mai kl 12.00 - oppmøte Nordre Skøyen

Fra Nordre Skøyen langs oldtidsveien til Oppsal

Leif-Dan Birkemoe vet det meste om området vårt. Vi starter på Nordre Skøyen hovedgård. Etter en presentasjon av gården og historien rundt, tar vi oldtidsveien i retning Østensjøvannet. Det blir nok noen små avstikkere underveis siden det «skjuler seg» mye langs veien.


Nordre Skøyene ca. 1890 og Drengestua på Østensjø.
Østensjø skole, skolegård, ballplass, vei, hestekjøretøy, kulturlandskap (ca. 1940)- Fotograf: Esther Langberg, Oslo Museum

2023 Høstens arrangementer

Vi startet høstens arrangementer med en historisk vandring rundt Nøklevann i forbindelse med 'Bydelsdagene' 28. august. 9. - 10. september var laget sterkt delaktig i det historiske 'Spillet om Sarabråten'.
10. oktober presenterte laget sin årbok på Deichman, Oppsal (se sidemargen til høyre).
7. november fortale Bjørn Lilleeng om 'nyoppdagelsen' av Tvetebråten/Tvetebroen.


Tirsdag 7. november kl 19.00 - Nordre Skøyen hovedgård

Medlemsmøte hvor Bjørn Lilleeng foredrar.
"Jakten på Tvetenbråten"

.

Bjørn Lilleeng

Historielagets første formann. Har skrevet en rekke artikler i historie-lagets publikasjoner og er en hyppig benyttet leder ved vandringer i distriktet.

Tvetebraaten juli 2023

Foredraget vil sirkle rundt de to artiklene Bjørn har skrevet i årboka: "To danske innvandrere" og "Jakten på Tvetenbråten".


Julemøte - Tirsdag 28. november kl 19.00 - Nordre Skøyen hovedgård

   

Camilla Collett - Foredrag av Siri Senje

Camilla Collett har i korte perioder bodd på Nordre Skøyen på 1830-tallet og skrevet en novelle med inspirasjon fra stedet. Siri Senje har skrevet en biografi om Camilla for ungdom som blir anbefalt på det sterkeste.
I beste juletradisjon blir det servert historisk bakst og kaffe!


Historisk julebakst

Jomfru Elisabeth Truchs julekake fra 1847.
(2 små julekaker)
Oppskriften er tatt fra Ragnhild Hutchisons blogg - Historie i praksis - framgangsmåte

 • 4 dl melk (lunken)
 • 100 g usaltet smør (smeltet)
 • 0,5 dl gjær
 • 75 g sukker
 • 520 g mel
 • 5 g kanel
 • 1 g kardemomme
 • sitronskall
 • 150 g rosiner
 • 50 g korint
 • 50 g sukat

Fyrstekake fra 1860 - Erichsens konditori Trondheim.
Oppskriften er tatt fra Bjørn Henry Møsth blogg hvor du kan finne historien og framgangsmåten

TERTEBUNN:

 • 300 g hvetemel
 • 200 g smør
 • 100 g melis
 • 1 egg

MANDELFYLL:

 • 220 g skåldede mandler
 • 200 g sukker
 • 20 g smør
 • 1 eggeplomme
 • 1 egg
 • 0.5 dl kremfløte

Aktiviteter 2022

Våren 2022 - Historien om maten.

Vi har åpnet for møter hvor vi vil tilrettelegge for de til enhver tid gjeldene smittebegrensninger.

Det er en glede å kunne tilby en vår med matens historie. Vi starter den 21. februar med et fellesarrangement med Søndre Aker historielag hvor tema er Minna Wetlesen og husstellopplæringen på Abildsø. I tillegg har Østensjø historielag henvendt seg til 3 foredragsholdere med temaet for øye, og kan stolt presentere de for tiden mest fremtredende forskere på ulike felt innen dette området.

Mandag 21. februar 2022 kl. 18:30, Sølvi Wærhaug - Nordstrandhuset

Fellesmøte mellom Søndre Aker og Østensjø historielag. "Damer som baker kaker - historien om Husmorskolen til Minna Wetlesen, på Abildsø". Ved forfatter og journalist Sølvi Wærhaug. - Sølvi Wærhaug er forfatter og har tidligere vært journalist. Hun arbeidet i mange år som ansvarlig for bokstoffet og bokanmelderne i VG.

   


Onsdag 23. mars 2022 kl. 18:30

Årsmøte med foredrag av Åsmund Bjørnstad - Nordre Skøyen hovedgård

Årsmøtepapirer:

Det er satt av ca. 30 minutter til årsmøteformaliteter.
19:00 Foredrag av Åsmund Bjørnstad om "Kornets historie".

Åsmund Bjørnstad

Åsmund Bjørnstad er professor emeritus i planteforedling ved NMBU på Ås. Han er tilknyttet Fakultet for biovitskap og arbeider særlig med korngenetikk, resistensforedling og plantenes kulturhistorie. I tillegg er Bjørnstad forfatter og har skrevet en rekke diktsamlinger, og dessuten flere populærvitskapelige bøker knyttet til fagfeltet. Han har òg omsatt en rekkje store poeter fra engelsk og tysk.


Torsdag 7. april 2022 kl. 19:00,
Medlemsmøte med foredrag av Annechen Bahr Bugge - Nordre Skøyen hovedgård

Taco og Pizza er dagens favoritter. Det er helt sikkert ikke matretter Annechen Bahr Bugge vil nevne i sitt foredrag: "Spisevanene i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag".

Annechen Bahr Bugge

Fra OsloMet sin presentasjon av Annechen har vi sakset følgende:
Annechen Bahr Bugge er sosiolog (dr.polit) og forsker I ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har i en årrekke forsket på problemstillinger knyttet til mat og spisevaner. I 2005 tok hun en doktorgrad i sosiologi ved NTNU. Avhandlingen hadde tittelen "Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis". Hun ga i 2019 ut verket "Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere", en bok om spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Boken tar blant annet for seg spørsmålene: Hva og hvordan har nordmenn spist opp igjennom tidene? Hvordan har ferdigheter, kunnskaper og ideer blitt videreført og endret? Og hva kan vi lære av vår mathistorie?

   Onsdag 27. april 2022 kl. 19:00 - Nordre Skøyen hovedgård

Medlemsmøte med foredrag av professor Marianne Vedeler

Marianne Vedeler

Professor Marianne Vedeler ved Kulturhistorisk Museum vil holde et foredrag om
"Mat i middelalder".

Marianne Vedeler

Marianne presenterer seg på følgende måte på Kulturhistorisk Museum sine sider:
Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til middelalder- og vikingtidsarkeologi, med vekt på draktutstyr og tekstil, matkultur og formspråkets betydning i materiell kultur. Jeg arbeider også med forvaltning av Kulturhistorisk museums samlinger, og har arbeidet med samlingsforvaltning og gjenstandsanalyser siden 1992.

     

På YouTube ligger et foredrag om "Middelalderens kjøkkenredskaper" laget av Marianne: Til foredraget

Lørdag 7. mai 2022 kl. 12:00, Oppmøte: Nøklevann skole

Vandring til fangstanlegget på Stallerudåsen, Rustadsaga og middelaldergårdene ved Bremsrud/Jørgensrud

Ulik fangstaktivitet registrert ved søndre del av Nøklevann.


Vårsola har nå fått skikkelig grep og tiden for uteaktivitet er på sin plass.

Historielaget ved Frode C. Jakobsen vil lede en "utflukt" til fangstanlegget på Stallerudåsen, som han gjenoppdaget for få år tilbake. I forlengelsen av dette vil han snakke om anleggene ved Ljabrubekken ved Rustadsaga før vandringen fortsetter til middelaldergårdene ved Jørgensrud/Bremsrud. Her vil han oppsumere den seneste kunnskapen om disse to bondegårdene og vise noen av de mange sporene i landskapet etter gårdene.

Under veis blir det anledning til å fotelle om næringsaktivitetet generelt ved Nøklevann gjennom alle tider.Høsten 2022

Tirsdag 11. oktober 18:30 - Lanseringa av årboka på Oppsal bibliotek.

Det blir stor lansering av årets årbok på Oppsal bibliotek tirsdag 11.oktober 18:30. Så godt som alle forfatterne kommer og gir en liten smakebit fra sine bidrag. Vi servere også og med kakebiter og kaffe! Dere som møter opp der får årboka med hjem. I tillegg kan årbøker kjøpes til gave eller julegave og til halv pris (125 kr.). Alle andre får årboka i posten noen dager etterpå.

Torsdag 20. oktober 19:00 - Heftye-aften i Bøler kirke

Thomas Johannessen Heftye, mannen som etablerte seg på Sarabråten i 1856, ville i år ha fylt 200 år. Sarabråtens venner, Østmarkas venner og historielaget arrangerer!
Program for kvelden:

Vi serverer kaffe og bakst. Gratis inngang for medlemmer, andre betaler kr. 50,-.

Lørdag 29. oktober fra 13:00 - Byvandring til Sarabråten og fakkelvandring fra Sarabråten

Det blir stor fest på Thomas J. Heftye sin 200-årsdag lørdag 29. oktober, et ledd i markeringa av Friluftsåret 2022. Frammøte på p-plassen ved Ulsrudvann/Østmarksetra kl. 13:00 for den som vil være med på guidet tur. Ca. kl. 17:30 (når det er mørkt nok) blir det visning av gamle bilder/filmer i ruinene. Mellom disse aktivitetene blir det mulig å få guidet tur i Sarabråten-terrenget. Kaffe og burdagsmat serveres. Hjemtur i fakkelskinn.
Åpent for alle, gratis adgang.

Tirsdag 15. november 19:00 - Julemøte om idrettsplasser i bydel Østensjø, med kaffe og julekaker på Nordre Skøyen hovedgård

Ivar Johnsen forteller om idrettsplassene omkring Østensjøvannet, avgrenset til de klassiske idrettsbaner, fotball og friidrett: Trasop, Abildsø, Manglerud, Haraløkka, Rustad, og Langerud.: Ivar Johnsen er forfatteren bak boka «Kampen om Jordal» som viser byutviklingen i Oslo øst sett med idrettens øyne. Gjennom arbeidet med boka har han opparbeidet seg en betydelig kompetanse om idretten på østkanten av byen. Som et eksklusivt foredrag for Østensjø historielag har Ivar Johnsen laget et kåseri om idretten rundt vannet, om utøvere og anlegg, krydret med kuriosa og anekdoter.
Det blir servering av kaffe og et utvalg(!) av julekaker. Etter årets fokus omkring matens historie har vi gjennom nye kontakter fått noen klassiske oppskrifter på julekake som vi servere prøver på. Du vil også kunne få kjøpt boka til Ivar Johnsen.


Andre aktiviteter.

Styrets medlemmer jobber for tiden aktivt med å sikre fremtiden for billedbasen i "Østensjø lokalhistoriske bilder". De første steg for å planlegge årets årbok nr 20, er også lagt.


Aktiviteter 2021

Historielaget deltok med stand på julemarkedet på Nordre Skøyen hovedgård søndag den 28. november 14:00 - 17:00 med salg av årboka!

Onsdag 13. oktober kl. 19:00-20:00 - Deichmann, Oppsal

Årboklansering

Rundt Vannet 19 er vår største og mest omfattende til dags dato. Nytt av året er at du som har betalt medlemskontingenten for 2021, kan få en bok gratis forutsatt at du henter din egen på lanseringen.
Ikke-betalende medlemmer kan kjøpe boka for 250 kroner. Fin julegave!
Vi er på plass fra 18.30.

Årboka 2021 er på hele 120 sider, noe som er rekord i lagets historie.

Omslaget og innholdsliste for RundtVannet 19. Omslagsfoto tatt av Leif-Dan Birkemoe

Torsdag den 21. oktober kl. 19:00 - Bøler kirke

Sarabråten - den en gang så staslige plassen ved Nøklevann i Østmarka. Sarabråtens venner i samarbeid med Østmarkas Venner og Østensjø Historielag arrangerer Sarabråten-kvelden. Det blir foredrag om stedet både før og etter den markante Heftye-familien rykket inn. Temakvelden holdes i konfirmantsalen, Bøler kirke. Enkel servering

Laget har avholdt digitalt årsmøte onsdag 3. mars 2021. Referat og årsmøtedokumenter ligger under 'Om Laget'.

Det ble gjennomført 3 foredrag for historielagets medlemmer i mai!
Alle foredrag var foregå på nett!

Onsdag 12. mai kl. 19:00
Østensjøbanen, ved Knut Helge Midtbø

Onsdag 19. mai kl. 19:00
Gården Bremsrud ved Nøklevann, ved søstrene Pihl ("de yngre")

Onsdag 26. mai kl. 19:00
Spor av mennesker i Østensjø, ved Frode Ciljan Jakobsen
Foredraget vil basere seg på en artikkel i RundtVannet 17 hvor foredragsholderen starter med å legge iskappen på Østensjø-området fra siste istid og betrakter hvilke spor mennesker har etterlatt seg fra den tid.
Hele artikkelen kan leses her


Styret i Historielaget håper våre medlemmer, til tross for mange restriksjoner, har en fin og rolig tid. Vi gleder oss til å kunne møte våre medlemmer igjen og arrangere møter og turer. Når situasjonen endrer seg, vil vi så fort som mulig ta opp igjen våre vanlige aktiviteter. Følg derfor med på våre hjemmesider og Facebook. Imens må vi alle smøre oss med tålmodighet!

11.12.19 kl 19.00: Historielagskveld på Bøler bibliotek. Søstrene Pihl, ny teori om opprinnelsen til hjulbåten Sara, vandring fra Østre Strete til Skøyen og mye annet!

Les mer her og her.

19.11.19 kl 19.00: Julemøte på Nordre Skøyen hovedgård. Foredrag ved Even Saugstad om byoriginaler som El Jucan, Blomster-Ole. Luse-Frans med flere. Les mer her.

17.10.19 kl 19.00: Medlemsmøte på Nordre Skøyen hovedgård: Oslo i middelalderen – middelalderbyen i fremtiden. Petter Molaug, pensjonert arkeolog og Gamlebyen-entusiast, kåserer. Les mer her.

25.05.19: Søstrene Pihl, de yngre: Historisk vandring fra Løvhøiden til Rustadsaga, På denne vandringen skal vi besøke Løvhøiden og en rekke andre husmannsplasser som lå i området rundt Haraløkka før vi ender på Rustadsaga for å benke oss med kaffe og bakst. Vandringen arrangeres i samarbeid med Østensjø historielag

Oppmøte Olav Nygaards vei 230, lørdag 25, mai kl 13

01.04.19: Referat fra årsmøtet er lagt ut her.

19.03.19: Innkalling til årsmøte i Østensjø historielag 19.mars kl 19.00, Nordre Skøyen hovedgård. Les mer her. Årsmelding for 2018 finnes her

22.11.18: Julemøte med byantikvar Janne Wilberg. Hun vil snakke om vern generelt og mer spesifikt om vern i vårt område. Nordre Skøyen hovedgård 22.11. kl 19.00 – 21.00. Velkommen!

14.10.18: Da er Rundt vannet nr 14,15 og 16 lagt ut på nettsiden. God lesning! Sjekk her: Rundt vannet 1-16

05.05.18 kl 13.00: Historisk vandring i Godliaskogen. Søstrene Pihl inviterer, i samarbeid med Østensjø historielag, til en spennende historisk vandring i Godliaskogen. Vi skal blant annet innom husmannsplassene Trasop og Tørtberg, og vi skal finne ut hvor Stordammen egentlig er! Vandringen slutter med kaffe og boller i Sveiserboligen på Nordre Skøyen Hovedgård. Velkommen!

23.04.18 kl 19.00, Bøler kirke: Invitasjon til foredrag: Mystikk og overtro i Oslomarka. Med utgangspunkt i sin nye bok forteller Even Saugstad om huldra og nissen, tusser troll og gjenferd.

12.03.18: Det innkalles med dette til årsmøte i Østensjø historielag. Tidspunkt: mandag 12.mars 2018 kl. 19.00. Sted: Nordre Skøyen hovedgård. Det blir servert kaffe/te og fersk gjærbakst. Les mer her.

29.04.17: Østensjø historielag inviterer til historisk vandring i Fjellhus hageby og på Østre Aker kirkegård. Lørdag 29.april kl 13-15. Oppmøte ved Bryn skole. Les mer her.

16.01.2017 kl 18.30 i Nordstrandhuset: Foredrag om Harry Fett, vår første riksantikvar ved professor Kristin Bliksrud Aavitsland.

02.03.2017 under historielagets årsmøte kl 19.00, Godlia kino: Foredrag med utgangspunkt i boka «Oslo under krigen» ved forfatter Øyvind Reisegg.

Les mer om foredragene her

14.11 og 15.11: Kurs i digital historiefortelling. Fortell din historie fra Oslo – og lær hvordan du lager din egen lille film:

https://www.deichman.no/arrangement/kurs-i-digital-historiefortelling-0

17.10.16: Jo Vestly kåserer: «Alt om min mor». Dette er et fellesmøte mellom Søndre Aker historielag, Østensjø historielag og Bøler biblioteks venner.

Salg av Rundmat og Langmat til tradisjonen etter Kanutten (Anne-Cath. Vestly) og Romeo Clive (Alf Prøysen). Tidspunkt: Mandag 17. oktober klokken 18.30 i Konfirmantsalen i Bøler kirke, General Ruges vei 51. Gratis adgang.

23.04.16: Østensjø historielag inviterer til vandring: Bryn stasjon til Nygårdsfossen, natur og industri i skjønn forening. Lørdag 23. april kl 14.00. Oppmøte ved Bryn stasjon. Les mer her.

01.03.16: Innkalling til årsmøtet i Østensjø historielag. Tirsdag 1.mars kl 19.00, Nordre Skøyen hovedgård. Les mer her.

26.11.15: Siste nummer av «Rundt vannet», nr 13, er lagt ut her.

16.11.15: Les om årets julemøte og historielagets planer for våren her.

09.05.15: "Krigsspor fra Østensjø skole til Oppsal gård": Historisk vandring fra Østensjø skole til Oppsal gård lørdag 9. mai kl 14.00. Les mer her.

13.04.15: «Spor av krig og okkupasjon i Søndre Aker». Foredrag på Lambertseter gård 13.april kl 18.30. Les mer her.

24.03.15: «Slektsforsning i Oslo»: Presentasjonen finner du her.

04.03.15: Innkalling til årsmøtet 2015 finnes her.

10.02.15: Vårens program for Østensjø historielag kan leses her.

27.11.14: Da kan siste nummer av «Rundt vannet» lastes ned her.

01.12.14: Kom på årets julemøte. Lars Alldén forteller historien om Thomas Heftye. 1. desember 2014 kl. 19.00. Nordre Skøyen hovedgård. Les mer her.

30.10.14: «Gamle Oslos historie før 1624» Nils Aasheim forteller den spennende historien! Nordre Skøyen hovedgård, 30.oktober kl 19.00. Les mer her.

10.10.14: Nytt nummer av «Rundt vannet» er nå sendt ut til alle medlemmer.

26.08.14: Oppdatering til historielagets medlemmer og høstens program. Les mer her.

30.08.14: Kulturdag for hele familien på Sarabråten lørdag 30.august fra 12.00 til 16.00. Les mer her.

17.06.14: Kjenn din by: Christinedal – en ukjent perle på Bryn. Oppmøte ved Bryn senter kl 18. Les mer her.

21.05.14: Østensjø historielag har nå lagt ut samtlige 11 nummer av «Rundt vannet» til åpen nedlasting. De finner du her her.

09.04.14: Østensjø historielag inviterer til vandring langs Oldtidsveien fra Østensjø til Oppsal lørdag 26.april kl. 13.00. Oppmøte ved Østensjø skole. Les mer her.

19.03.14: Årsmøte i Østensjø historielag kl. 19.00 på Nordre Skøyen hovedgård. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, kan du høre Arnfinn Aabø fortelle om OL i Oslo i 1952. Møt opp! Les mer om årsmøtet og utflukt til Eidsvoll her.

27.12.13: Oppdatert lenke til den nye billedbasen. Les mer her.

11.11.13: Østensjø historielag inviterer julemøte på Godlia Velhus onsdag 27. november 2013 kl.19. Les mer her.

19.10.13: Østensjø historielag inviterer til medlemstur til Sporveismuseet på Majorstua og Rodeløkken maskinverksted på Alnabru lørdag 19. oktober 2013 kl.12. Les mer her.

04.09.13: Sarabråten har fått egen nettside! Endelig er informasjonen om Sarabåten samlet på ett sted. Gå til Sarabråtens nettside ved å klikke her.

07.09.13: Dugnad på Sarabråten! Bli med på å ruste opp ruinene og området rundt Sarabråten lørdag 7.september kl. 12. Les mer her.

30.08.13: Kulturkveld på Sarabråten! Velkommen til en trivelig, lærerik og underholdende kveld på Sarabråten fredag 30.august kl 19.00. Les mer her.

24.04.13: Historisk vandring i Kildals fotspor på Høyenhall. Oppmøte ved Bryn stasjon kl 13.00. Les mer her.

21.03.13: Årmøte i historielaget kl 19.00. Sted: Nordre Skøyen hovedgård.

Les mer her.

4.12.12: Julemøte i konfirmantsalen i Bøler kirke kl 19.00. Finn Arnt Gulbrandsen forteller om Oppsal og Østensjø.

Les mer her.

13.11.12: Deichman Bøler filial og Østensjø historielag inviterer til foredrag mandag 13. november 2012 kl. 19.00. JON GUTTU: Høyhusets vekst og fall i norsk boligbygging.

Les mer her.

05.12.11: Historielagets julemøte. Velkommen til Nordre Skøyen hovedgård for å høre om Bryn og Bryn vel gjennom 100 år. Les mer her.

29.03.11: Velkommen til historisk vandring ved Christinedal 8.mai. Opplev området før nye byggearbeider forandrer mye. Les mer her.

02.03.11: Velkommen til foredrag om arkitekt Sverre Fehn 11.april. Les mer her.

21.02.11: "Rundt vannet nr 8" kan lastes ned her.

16.02.11: Referat fra Østensjø historielags årsmøte kan leses her.

02.12.10: Østensjø historielag arrangerer julemøte på Manglerud gård. Les her.

10.10.10: Åpent møte med tema: "Geocaching i Østmarka". Informasjon er lagt ut her.

26.04.10: Medlemsmøte med tema: "Butikken på hjørnet". Informasjon er lagt ut her.

25.03.10: Referat fra årsmøtet til Østensjø historielag er lagt ut her.

02.12.09: Østensjø historielag arrangerer julemøte på Golia Velhus. Les her.

12.-13.09.09: Lenke til Knut Sørbys nettalbum med bilder fra Sarabråtspillet finnes her.

12.-13.09.09: Sarabråtspillet og historisk vandring. Les mer her!

17.09.09: Vandring langs Alnaelva. Les mer her!

09.05.09: Lokalhistorisk vandring i Brynområdet. Les mer her!

27.04.09: Nytt nummer av "Rundt vannet" kan lastes ned her!

25.03.09: Årsmøte på Nordre Skøyen hovedgård.

16.02.09: Hyggelig omtale i Nordstand blad av vårt 10-års jubileum kan leses her.

11.02.09: Østensjø historielag feirer 10-års jubileum med ny nettside og jubileumsmøte! Les mer her.